Օգտագործման կանոններ

     RentaHome.am- ում հայտարարությունների  հրապարակման  կանոնները ստեղծված  են հայտարարությունների  բարձր  որակը ապահավելու  համար:RentaHome- ից   օգտվողները ՝ անշարժ գույք  առաջարկողները,պետք է հետևեն  հայտարարությունների  հրապարակման   կանոններին: 

  Խախտումների  դեպքում հայտարարությունը հեռացվում  է,  երբ  բացահայտվում  է   ոչ  արժանահավատ   տեղեկատվություն  տվյալ  գույքի   վերաբերյալ:

      Օգտագործման  կանոններն  են՝

1.  Չի՛ թույլատրվում նույն  հայտարարությունը  բազմակի տեղադրել    տարբեր   բաժիններում:

2. Հայտարարություն  տեղադրողը պարտադիր  պետք  է    նշի    գորածակալություն ,  բանկ,  թե  անհատ է (առանց միջնորդ): Ուշադրություն  չի՛ թույլատրվում   գործակալություններին  և  բանկերին  տեղադրել  հայտարարություն  հանդես  գալով  որպես   անհատ(առանց միջնորդ):

3. Անհրաժեշտ  է ստույգ,  արժանահավատ  տեղեկատվություն  տրամադրել  անշարժ  գույքի  վերաբերյալ,բոլոր անշարժ  գույքի  նկարները   պետք  է  լինեն իրական:

4. Գործակալություններին  չի՛ թուլյատրվում  առանց անշարժ  գույքի  սեփականատիրոջ  համաձայնության անշարժ      գույքի  հայտարարություն  տեղադրել:

5. Հայտարարություն  տեղադրողները  պարտավոր  են   հեռացնել   հայտարարությունը ,  եթե  այն   վաճառված  կամ վարձակալած  է:

6. Հայտարարություն  տեղադրողներին  չ՛ի  թուլյատրվում  հայտարարություն  տեղադրելիս  միտումնավոր  աղավաղել նկարի  լոգատիպը :


  • Օրավարձով

X

1. Ցանկանում ե՞ք առագ վաճառել կամ հանձնել վարձակալության Ձեր բնակարանը

2. Եթե այո ապա հայտարարությունը կարող եք դարձնել Շտապ‚Թոփ‚Օրավարձով

3. Շտապ վաճառք 7օրը -500 ՀՀ դրամ‚ Թոփ 7 օրը - 800 ՀՀ դրամ‚Օրավարձով 7 օրը - 400 ՀՀ դրամ