x
3 rooms
Price: 22,000 $, Without broker

Contact details

Նոր Տուն
(098) 30-13-54
(044) 30-03-54
(091) 30-03-54
+374 (98) 30-13-54

Complain to moderator

X

  • Daily rent

X

1. Fieri a fan

2. Անվճար երեք օրը մեք հայտարաությունը թարմացնելու համար սեխմեք լայք

3. վճարովի հայտարարությունը անվճար տեղադրելու համար սեղմեք լայք